САСТАНКЕ ВОДИ

BRK_4353

Сања Пуцаревић

Мастер педагог

КОНТАКТ ФОРМУЛАР


ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Професионална оријентација ће вам помоћи приликом одабира средње школе или факултета.

Програм се остварује кроз дијалог са децом и младима у виду три сусрета, где се узимају у обзир различитости сваког појединца, његове могућности и потребе, те се на основу тога праве персонализовани тестови.

Ослушкујући потенцијале и изазове пред којима се полазници налазе, заједничким снагама развијамо стратегије за превазилажење дилема, приликом чега се појединац оснажује у самосталном доношењу одлука и одабиру правог занимања.

ИНДИВИДУАЛНЕ АКТИВНОСТИ МОГУ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ НА ДАЉИНУ