ПРЕДАВАЧИ

Весна Илић

Весна Илић

Професор српског језика и књижевности

Катарина Стефановић

Професор математике

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ

Припремна настава из српског језика и математике довешће наше полазнике до најбољих резултате и до уписа прве школе са листе жеља.

Припремна настава из српског језика и математике се реализује у малим групама, у којима ученици имају узајамну подршку и кроз међусобну дискусију могу лакше савладати градиво у пријатној и охрабрујућој атмосфери Образовног центра „Кластер“.

Програмом су предвиђена 24 часа по предмету, који се реализују кроз 12 двочаса. Полазници ће имати довољно времена да заједно са наставницима, науче да са разумевањем самостално решавају задатке на завршном испиту.

Ученици самосталним учењем можда неће у довољној мери исправно решавати све задатке, а учење обимног градива напамет може довести до „блокаде“ услед треме на завршном испиту.

Зато ми имамо решење за најбољи успех на пријемном испиту: учимо задатке заједно са разумевањем! Оваквим приступом научене области се теже заборављају, а завршни испит ће нашим полазницима изгледати као контролни задатак који су одлично спремили и научили све што ће бити на њему.

Наши професори имају искуства у групном и индивидуалном раду са ученицима и припреми ученика за завршне испите. Својим приступом полазнике ће темељно припремити, тако да им ништа не остане непознато.

99% СВАКОГ УСПЕХА ЈЕ ДОБРА ПРИПРЕМА

КОНТАКТ ФОРМУЛАР


ОСТАЛИ НАЧИНИ ДА НАС КОНТАКТИРАТЕ