РАДИОНИЦЕ ВОДИ

Небојша Гавриловић

Наставник музичке културе

КОНТАКТ ФОРМУЛАР


МУЗИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

Музичке радионице су предвиђене за децу узраста од 3 до 7 година, а деци ће омогућити да развијају своје способности кроз различите облике рада (индивидуално, у пару, у групи) и различите начине изражавања: певање, цртање, играње, израду музичких инструмената, извођење на једноставним музичким инструментима, препознавање дечјих композиција, глуму, вербално изражавање, јавни наступ, причање приче на основу песме, самостално музичко стваралаштво.

Учествовање у музичким радионицама деци ће помоћи и у јачању:

  • oсећаjа припадништва групи;
  • oсећаја за тимски рад;
  • самопоштовања;
  • поверења у сопствене могућности.

Како подржати дете у развоју музичких способности?

У овом узрасту родитељи би требало да подрже развој музичких способности код свог детета на следеће начине, тако што ће да:

  • омогуће детету сталан приступ уређајима за репродукцију музике;
  • омогуће детету приступ музичким инструментима;
  • пруже детету широк спектар музичких искустава;
  • заједно са децом учествују у избору, слушању и извођењу музике, као и дискусији о једноставним дечјим песмицама.

Значајно је од најранијег узраста деци пружити подршку у музичком развоју кроз упознавање и бављење музиком, како кроз извођење, тако и кроз слушање, а она ће им за узврат пружити неговање естетског односа према музици, развијање свести о музици као вредности, као и развој музичких способности.

Упишите своје дете на музичке радионице и подржите га у бављењу активностима које су од значаја за његов целокупан развој.